برگزیده تصاویر بسیار زیبا از المپیک لندن ۲۰۱۲ که توسط عکاس حرفه ای Ezra Shaw گرفته شده را با هم می بینیم.

دوست داشتید این دو مطلب مزتبط را هم ببینید: