در این تست با استفاده از صفحات شبه همرنگ برای تشخیص توانایی چشم شما در تشخیص رنگ ها استفاده می شود.

جهت انجام تست کوررنگی به روش زیر عمل کنید:

  1. بر روی گزینه Start Test کلیک کنید.
  2. تست به صورت چهارگزینه ای انجام خواهد شد. در هر مرحله یک تصویر به شما نشان داده خواهد شد.
  3. گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 

اگر تست بارگزاری نمی شود، این راهنما را ببینید:  مشاهده فایل های فلش در مرورگر

تذکر: این تست نیز همانند دیگر تست های ارائه شده در سایت WeAre.ir تستی غیر علمی است. با این حال تا حدودی شما را در سنجش میزان سلامتی چشم تان یاری می کند.