وضعیت آستیگمات (آستیگماتیسم) چشمان خود را تست کنید.

روش کار به چه صورت است؟
ابتدا یک چشم خود را ببندید و به دو شکل وسط نگاه کنید (۱. شکل هشت و ۲. شکل دو مربع)، اگر خطوط چپ و راست موجود در هر کدام از شکل ها با اندازه و سایه متفاوت می بینید، چشم شما ممکن است آستیگمات داشته باشد. این کار را برای چشم دیگر خود نیز جداگانه انجام دهید.

تست آستیگمات چشم

تذکر: این تست نیز همانند دیگر تست های ارائه شده در سایت WeAre.ir تستی غیر علمی است. با این حال تا حدودی شما را در سنجش میزان سلامتی چشم تان یاری می کند.