همانگونه که می دانید جنگ دوم جهانی گسترده ترین و خشن ترین جنگ تاریخ جهان بوده است. در این جنگ طولانی و گسترده میلیون ها انسان بی گناه به پای زیاده خواهی عده ای حاکمان خودخواه و جاه طلب قربانی شدند. از جنایات نازی ها و هیتلر بسیار گفته و شنیده ایم اما کمتر از جنایات متفقین سخنی به میان آمده است. واقعیت امر این است که تاریخ را همیشه فاتحان نوشته اند. متفقین پیروزمندانه پس از جنگ از صبوعیت دشمنان خود گفته اند و به حقانیت خود بالیده اند. بسیاری از سند ها به دست ایشان نابود شده است و بر بسیاری از اقدامات غیر انسانی خود سرپوش گذاشته اند. در اینجا گوشه ای از این جنایات را برمی شماریم.

۱- حمله هوایی وحشیانه بریتانیا و آمریکا به مناطق غیر نظامی درسدن آلمان:

این حمله ی بی سابقه به مناطق مسکونی در فوریه سال ۱۹۴۵ به وقوع پیوست. از آنجا که آمار دقیقی توسط آلمانی ها و متفقین گزارش نشد مورخان تعداد قربانیان این بمباران گسترده را از ۴۰ تا ۱۳۰ هزار نفر تخمین زده اند. این بمباران توسط ۵۰۰۰ فروند هواپیما و به مدت ۱۵ ساعت ادامه داشت و در حالی که آلمان در آستانه شکست بود توجیه نظامی نداشت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این جنایت این مطلب را بخوانید

۲-واقعه وحشتناک کشتار کاتین توسط روس ها:

شوروی در اوایل جنگ جهانی دوم همراه با آلمان لهستان را اشغال کرد و آن را با آلمانی ها تقسیم نمود. در سال ۱۹۴۰ به دستور استالین، رهبر شوروی، و با همکاری سران حزب کمونیست حدود ۲۵ هزار لهستانی بیگناه قتل عام شدند. عمده قربانیان افسران ارتش تسلیم شده لهستان، روشنفکران و دگر اندیشان لهستانی و نخبگان این کشور مظلوم بودند. در زمان جنگ و بعد از آن گورهای دسته جمعی بسیاری کشف شد که شوروی آن  را کتمان کرد اما بعد از جنگ با وجود تلاش های کارشکنانه روس ها تحقیقات بین المللی شوروی را جنایت کار شناخت. بعد ها یلتسین به جنایت شوروی اعتراف کرد و اسناد آن  را در اختیار دولت لهستان قرار داد.

۳- بمباران اتمی ژاپن توسط آمریکا:

ننگ تنها مورد استفاده از سلاح هسته ای در  ماه اوت سال ۱۹۴۵ در پرونده نظامی ایالات متحده آمریکا و رییس جمهور جنایتکارش “هری ترومن” ثبت شد. این دو بمب به فاصله ۳ روز از یکدیگر در دو شهر هیروشیما و ناگاساکی  منفجر  و به کشته شدن ۲۲۰ هزار نفر انسان، که اکثرا شهروندان غیر نظامی و بی گناه بودند منجر شدند. مورخان دلیل اصلی این بمباران وحشیانه را تسریع تسلیم ژاپن و کاهش هزینه های جنگ و برتری نظامی بر جهان و در رقابت با شوروی می دانند.

 ۴-تجاوز گسترده به زنان و دختران توسط سربازان متفقین

پس از شکست آلمان و در حین جنگ آمار وحشتناکی از تجاوز به زنان و دختران آلمانی، مجار، بلغار و یوگوسلاو توسط روس ها و متفقین گزارش شد. سرباز های روس حتی به تجاوز تشویق شده بودند و این را دستور استالین برای انتقام از آلمانی ها می دانستند. هزاران زن آلمانی برای نجات از تجاوز روس ها خودکشی کردند. بعضی منابع تعداد کل زنان آلمانی را که مورد تجاوز قرار گرفتند را تا دو ملیون نفر ذکر کرده اند. از سربازان آمریکایی و فرانسوی نیز آمار بالایی از تجاوز ولی نه به شدت روس ها گزارش شده است.

۵-خیانت به مردم مبارز  لهستان:

مبارزان لهستانی که برای آزادی میهن خود به صورت زیرزمینی با آلمانی ها می جنگیدند در سال ۱۹۴۴ نبرد مسلحانه ای را آغاز کردند. اما آمریکا و انگلستان علی رغم وعده هایی که به مردم لهستان داده بودند از آن ها در مقابل نازی ها حمایت نکردن که این خیانت منجر به کشته شدن ۲۰۰ هزار لهستانی شد. علت این خیانت، جلب رضایت استالین بود. استالین مخالف استقلال و آزادی لهستان بود زیرا به خاک آن کشور چشم طمع داشت.

 ۶-رفتار غیر انسانی و ددمنشانه با اسیران جنگی:

رفتار متفقین و به خصوص روس ها با اسرای آلمانی وحشتناک و ظالمانه بود. آن ها فاقد هرگونه حقوق انسانی بودند و سال ها بدون جرم مشخص در معادن روسیه بیگاری کردند. تعداد اسرای آلمانی در شوروی ۴ تا ۵ ملیون گزارش شد که با آن ها مانند برده رفتار شد. در کل حدود ۱۱ ملیون اسیر آلمانی در اسارت متفقین بود که ۱.۵ ملیون نفر از آن ها از گرسنگی جان سپردند. انگلیسی ها و آمریکاییان غذای کافی به اسرا نمی دادند و خلاف قوانین بین المللی با آنها رفتار می کردند.

 ۷- تبعید و پاکسازی قومی مردم آلمان پس از جنگ:

ملیون ها نفر از آلمانی ها پس از جنگ از خانه های خود رانده شدند. این واقعه به قدری دردناک بود که می توان آن را پاکسازی قومی خواند. بسیاری در این تبعید جان خود را از دست دادند. انگلستان از عاملان این امر بود.