ساخت کتابخانه زیبا بدون صرف هزینه ی درخور، مقوله است که تنها با خلاقیت دست یافتنی است. در زمینه ساخت کتابخانه های خلاقانه بسیار صحبت کردیم. اگر فراموش کرده اید مطالب گذشته را ببینید:

در مطلب امروز ایده هایی متفاوت و خلاقانه از قفسه کتاب تقدیم حضور می گردد. باشد که ایده ساز خلاقیت های آینده شما باشد.