کلیپی فوق العاده جالب و به قول دوستان امروزی نوستالوژیک را امروز با هم خواهیم دید....