شاید شما نیز در بعضی از صفحات برخی مجلات یا روی برخی کالاها بارکدهای مربعی شکلی را...