گلنار یا گل درخت انار با نام علمی Punica granatum L. از خانواده Punicaceae، را اصطلاحا...