هنرمند کیم فیشر (Kim Fisher) در طرحی خلاقانه، گلدان های عمودی زیبایی را خلق کرد که...