از جمله سوغاتیهای عمده در فارس و شیراز آبلیمو و آبغوره است. همین طور بهارنارنج شیراز...