یکی از  بناهای شگفت‌انگیز این سرزمین « کعبه زرتشت » است. بنایی متعلق به قرن‌های گذشته...