ویتامین A این ویتامین، باغت های محافظ پوست را تقویت کرده و به آنها استحکام می...