علاوه بر مشکلات معمول روز‌های بارانی، سروکله زدن و جمع کردن چتر خیس از آن کار‌هایی...