کسب درآمد از محصولات اولین هدف هر تولید کننده ای است. حال فرض کنید تولید کننده،...