مطالعه افسانه ها و شناخت اساطیر ملل همانقدر که لذت بخش است می تواند اطلاعات جالبی...