در سال ۱۹۹۵، در هنرمند سبک انگلیسی ویلیام یوترمهلن، بیماری آلزایمر تشخیص داده شد. این یک بیماری سخت...