متن ذیل مصاحبه دکتر طاهره افتخار با خبرنگار سلامت نیوز در رابطه با مسافرت و خانه...