شب سردی ست و هوا منتظر باران است وقت خواب است و دلم پیش تو سرگردان...