تا قبل از قرن ۱۷، تقریبا تمام هویج های کشت شده ارغوانی رنگ (purple) بودند. اولین بار...