۱. هتل کارتی این هتل از ۲۰۰۰۰۰ کلید کارتی ساخته شده است. اتاق، دیوارها، دستشویی و همه و...