این مرد در یک شرکت IT در آگوستا، جورجیا کار می کند. همکار وی از او...