بارداری بدون دردسر و تولد نوزاد سالم آرزوی هر زوجی است و مرد و زن پابه‌پای...