نوبل که بود؟ آلفرد برنارد نوبل در بیست و یکم اکتبر سال ۱۸۳۳ در شهر استکهلم...