تلاش محققان برای تعیین توالی دی‌ان‌آ یکی از قدیمی‌ترین نمونه‌های کشف انسانی، تصویر متفاوتی از سرگذشت...