شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در یک مکان شلوغ گوشی آندرویدی خود را...