می‌توان از نانولوله‌های کربنی برای نفوذ بی‌خطر به‌درون سلول‌های انسان و رهایش داروهای ضدسرطان یا مولکول‌های...