علی رغم اینکه عبارت ثبت اختراع در قرن ۱۹ توسط یک کشیش انگلیسی به نام چارلز...