هنرمند خلاق و گرام آقای جان بیسبی بیش از سی سال از عمر خود را صرف خلق...