دو دوست قدیمی تکنولوژی جدیدی برای ارتباط کاربر و رایانه ابداع کرده‌اند که انقلابی در دنیای...