کشف آنزیم بتا-سکرتاز در سال ۱۹۹۹ میلادی، مسیر جدیدی را در مقابله با بیماری آلزایمر آشکار...