در حدود سال ۹۰۰ میلادی ، شخصی بنام عبیدالله حمدان قرمط که یک ایرانی الاصل از...