قرن‌هاست که ادعای مشاهده پیکره‌های اسرار آمیزی در اقصی نقاط جهان در موقعیت‌های مختلف با انسان‌های...