لیزر درمانی تاثیری درکاهش وزن ندارد و فقط برای کاهش سایز و اندازه برخی اندام های...