جیونگ لی (Jiyong Lee) هنرمندی از دیار کاربوندال (Carbondale)، ایلینویز می باشد. هنرمند از تمامی پدیده های...