جنی لوئیس، عکاس پرتره ساکنبریتانیا، سری عکس های زیبا و ناب از مادران با نوزاد یک روزه خود...