به مدت چندین سال، Réhahn، عکاس فرانسوی، در سراسر ویتنام سفر کرد. در طول این مدت، وی...