به گزارش سرویس علمی فناوری جام نیوز (July 24)، مبتکر ایرانی با هدف مقابله با مضررات...