سدان های بوگاتی در سال ۱۹۹۹ شرکت بوگاتی، خودروی سدان EB 218  را روانه ی بازار...