بله! تصویر زیر کاملا واقعی است. نه نقاشی است و نه تصویر ساخته شده با فوتوشاپ....