آیا تا به حال با عبارت‌هایی مثل p.s.، vs.، a priori یا Cogito ergo sum روبه‌رو شده‌اید؟ آیا تا کنون فکر کرده‌اید...