عکاس «حیات‌وحش سال» یک مسابقه‌ی سالانه‌ی عکاسی حیات‌وحش است که توسط «بنیاد ملی علوم» انگلستان از...