چندی پیش پنجمین رقابت درونستاگرام برگزار شد و برندگان آن مشخص شدند. درونستاگرام (Dronestagram) یا همان...