در ایجاد چروک صورت، علت های گوناگونی دخیل هستند. مسئول نگه داشتن قوام پوست، کلاژن...