نمیدانم که تا چه اندازه از فصل تابستان و ویژگی های آن خوشتان می آید یا...