سیب با نام علمی Malus domestica L. از خانواده Rosaceae میوه ی درختی معروف است و...