مارمولک، بزرگ‌ترین جانوری است که می‌تواند از دیوار صاف بالا برود گروهی از پژوهشگران دانشگاه کمبریج...