اگر به تبلیغات مربوط به ساعت توجه کرده باشید و یا حتی ساعت های آکبند و...