برای اولین بار دانشمندان موفق شده‌اند نقشه حرکت اسپرم‌ها را به صورت سه‌بعدی ترسیم نمایند و...