در مورد زنان آمازون اطلاعات دقیقی در دسترس نیست.عده ای از سیاحان و مردم شناسان این...