رافائل آروجو یک معمار و تصویرگر ونزوئلایی است. او با استفاده از ابزاری مانند مداد، خط...